Böcker

På ljugarbänken- Äldre och vaskade och nyskrivna sjöskrönor

Jörn Hammarstrand

Jörn Hammarstrand – till yrket sjökapten, socionom och ekonom.

Förutom skrivande är mitt stora intresse utvecklingsfrågor i tredje världen, framför allt inom miljöområdet. Den senaste föreningen jag startade, år 2003, är Self-Management International Interchange – en förening som åstadkommer utbyte mellan ungdomar i Sverige och i tredje världen i miljöfrågor. För närvarande har över 200 svenska ungdomar fått möjligheten att arbeta med olika miljöfrågor i Goa.

2006 var jag med och startade sjökulturföreningen Bokanjärerna. Det har sedan tillkommit ytterligare några föreningar och nätverk. Se under titeln biografi.

Jag har tidigare utkommit med:” På femton famnar – ett antal djuriska skrönor”
2000 Books-on-demand (pris 144 kronor)
”Oslobaletten och andra fripassagerare”
tillsammans med Karin Poulsen
2002 Mirrabooka förlag (pris 115 kronor)
”Sympatia – scener ur ett sjömansäktenskap”
2004 Books-on-demand (pris 220 kronor)
”Massor av rom – ett antal våta skrönor”
2006 Förlagstryckeriet Vitterleken (pris 190 kronor)
”Lössen ombord – skrönor om befälselever”
2008 Förlagstryckeriet Vitterleken (pris 190 kronor)och ett otal artiklar i Nautisk Tidskrift, Sjömannen och flera noveller i andra tidningar  i ”Sjömansboken II” (2001) och i ”Trampa däck”(2009) ”Kärlek till sjöss (2010). ”Springa läck”(2011), ”Ilandgången – skrönor om sjöfolk som gått iland” (2012) http://www.books-on-demand.com (180 kr)OBS! PORTO TILLKOMMER !!! ”På fallrepet” (2014). Snedseglarna -brorsan och jag. Vulkan. Pris 130 kr. ( (2015) Så länge en skuta kan gå!  En jubileumsskrift till segelfartyget Ariel 100 år.(2017) Vulkan. Pris: 100 kr plus porto.  Samma år medverkade jag i Bokanjärernas fjärde antologi”Kasta loss” med en skröna. I september (2018) utkom jag med ”På ljugarbänken – äldre vaskade och nyskrivna sjöskrönor”. Med äkthetsbevis av Reidar Jönsson. Pris 150 kr signerad. På förlaget Vulkan är pris 124kr. exkl. porto.

Jag har också startat ett flertal skeppstidningar t.ex. ”Skeppsbroventilen” på Svea Jarl (Rederi AB Svea) samt ”Spritisten” på Sea Spirit (Salénrederierna) för att nämna några.

Och blivit prisbelönad i flera novellpristävlingar.

På femton famnar

På femton famnar

Oslobaletten

Oslobaletten

Sympatia

Sympatia

Massor av rom

Massor av rom

Lössen ombord

Lössen ombord

Med madame de Pompadour ombord

Skrönor om sjöfolk som gått iland

Ilandgången

Bild 2 Så länge skutan kan gå

Så länge en skuta kan gå!

snedseglarna-framsida-liten

Snedseglarna – Brorsan & jag

Annonser